До 05.11.2021г. в гр. Костинброд, ул. „Славянска“ № 21 („Банята“) по обявения по-долу график продължава раздаването на хранителни продукти от Български червен кръст.
Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10А от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 г. (подадени заявления през 2020год.), както и по останалите обявени критерии.
👉03.11.2021г. (сряда) – 10:00 – 12:00
👉04.11.2021г. (четвъртък) – 10:00 – 12:00
👉05.11.2021г. (петък) – 13:00 – 15:00
5952 посещения общо 1 посещения за деня
❗️СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ❗️