Община Костинброд получи сигнал за измама ❗️ ❗️ ❗️
За да извозите своите отпадъци търсете само и единствено оставените контакти в брошурите и са сайта на община Костинброд.
Бусовете на фирма “UNITRADE 2011” са брандирани и оборудвани с кантар! Материалите се извозват и заплащат! Автомобилните гуми се извозват, но не се заплащат!
⚠️Не се доверявайте на други лица, които нямат горепосочената информация. ⚠️
9162 посещения общо 1 посещения за деня
❗️ ❗️ ❗️До всички заинтересовани лица за кампанията за извозване на отпадъци на община Костинброд и фирма “Unitrade 2011” ❗️ ❗️ ❗️