През март месец 2021 в община Костинброд се подписа договор между община Костинброд и изпълнителите на новата детска градина в центъра на град Костинброд по проект “Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020 – 2022”, финансиран от Министерство на образованието и науката.

Проектът е на стойност 2 301 685, 00 лв. БЕЗ ДДС и предвижда ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ.

Във финансирането влизат проектиране, строително- монтажни дейности, авторски надзор, обзавеждане и оборудване. Новата детска градина ще разкрие 6 групи за най-малките жители на град Костинброд. В имота има строеж със застроена площ, който е започнат 90-те години, като инвестиционното намерение е било за изграждане на детска градина.

Във връзка с недостиг на места в детските градини в община Костинброд, общинска администрация подновява инвестиционното си намерение за „Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи“. Община Костинброд възложи да бъде направено конструктивно обследване, при което бе установено, че конструкцията е в добро техническо състояние. Съществуващата застроена площ на сградата е 519 кв.м. на два етажа и сутерен. Проектът предвижда обособяване на 4 градински групи и 2 яслени групи, както и всички съпътстващи административни и битови помещения. Възложител на проекта е община Костинброд, а изпълнител „ВДХ“ АД. Независим строителен надзор по време на строително-монтажните дейности е „Строи Норм“ ЕООД. Срок за изпълнение е 500 календарни дни от 05.11.2021г.

Днес, 10 ноември 2021г., официално се даде старт на изпълнението на проекта. Отец Дамян отслужи водосвет за здраве и благополучие.

На събитието присъстваха: инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – заместник-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж. Калина Карабобалиева – проектов ръководител, инж. Калин Воденичарски- координатор здравословни и безопасни условия на труд, инж. Ивона Тонкарева – ръководител обект, Архитект Илина Илиева – проектант по част архитектура, Директори на детски градини и училища в община Костинброд, общински съветници, кметове на населени места от общината, служители на социални центрове в община Костинброд и жители на общината.

Пожелаваме безаварийно строителство на изпълнителя и скоро всички ние, жителите на община Костинброд, заедно да открием най-новата детска градина, която да бъде пълна с детски усмивки.

След символичната „първа копка“ в град Костинброд, ръководството и изпълнителите на проекта се отправиха към село Петърч. В детска градина „Виолина“, в присъствието на г-жа Весела Манова- директор и г-н Борислав Борисов-кмет на село Петърч, се показа ремонта на детската градина. Директорката спомена, че всеки ден тече усилена работа по реализирането на проект “Пристрояване и реконструкция на Детска градина “Виолина”. Проектът е на стойност 459 700 лв. без ДДС и предвижда изграждане на допълнително застрояване от 64 кв.м., с цел обособяване на ново помещение за яслена група и топла връзка между двете сгради. Във финансирането влизат проектиране, строително- монтажни дейности и авторски надзор. След реконструкцията на детската градина ще се разкрият 1 яслена група и 4 градински за децата от село Петърч.

През последните години фокусът на ръководството на Община Костинброд е насочен в проекти в образователната сфера. Общината следва политиката, свързана с инвестициите в образователната инфраструктура с идеята, че в дългосрочен план добрата материална база ще подобри качеството на образование и следователно на живот. За по-малко от 10 години се реализираха енергийна ефективност в СУ “Д-р Петър Берон”, ДГ ”Пролет”, ОУ ”Отец Паисий”, с. Петърч. През 2019 се завърши проект “Подобряване качеството на образователната среда и инфраструктура в ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”, откри се изцяло ремонтираната начална сграда на Второ ОУ “Васил Левски”, кв. Маслово и се ремонтира фасадата на сградата в кв. „Шияковци“. В момента в град Костинброд се осъществява още един проект в образователната сфера. В двора на СУ ”Д-р Петър Берон” се реализира цялостна реконструкция. Изграждат се нови спортни игрища, реализира се ремонт на скатния покрив и нова ограда на най-голямото училище в община Костинброд.

Всяка инвестиция за доброто бъдеще на нашите деца си заслужава !

4025 посещения общо 2 посещения за деня
Днес официално се даде старт на строителството на новата детска градина в град Костинброд!