Над 54 000 нуждаещи се в 194 общини ще продължат да получават топъл обяд без прекъсване поне до 30 юни 2022 г.
Управляващият орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2014-2020 г. ще сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 9,07 на сто над определения бюджет на програмата.
По този начин ще се осигурят 25 425 790 лв. Средствата ще дадат възможност да се сключат допълнителни споразумения със 194 общини и райони на общини и те да продължат да предоставят топъл обяд на хората от уязвимите групи най-малко до средата на следващата година, без да се налага да кандидатстват отново за финансиране.
Допълнителните средства са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от COVID-19 – механизмът REACT-EU.
11599 посещения общо 1 посещения за деня
❗️❗️❗️Продължава програмата „Топъл обяд“ ❗️❗️❗️