На срещата инициирана от ръководството на община Костинброд  бе изразена остра позиция от страна на общината, поради честото спирането на електричеството и липсата на нормално водоснабдяване в определени райони!

Това е поредна среща на община Костинброд и експлоатационните дружества.

Обсъдени бяха варианти за решение  на натрупалите се проблеми с електрозахранването, създаденото напрежение в обществото, честите прекъсвания, сигнали и жалби от граждани на общината и честите аварии на водопроводната мрежа.

В малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, на организираната работна среща, участие взеха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.-кметът инж. Теодора Гогова, председателят на общински съвет- Костинброд, д-р Атанас Тенев и общинските съветници г-н Игнат Гюров, г-н Валентин Делчев, г-жа Анелия Велева, г-жа Кристина Александрова, г-жа Славейка Таскова, г-жа Марияна Кръстанова, г-н Живко Георгиев, г-жа Камелия Велкова, г-н Димитър Григоров, г-н Иван Иванов и началникът на РСПБЗН- Костинброд, Главен Инспектор Никола Стоичков.

От страна на ЧЕЗ Разпределение България АД на срещата участваха г-н Свилен Пешев и неговият екип, отговарящ за София област, а от поканените представители на ВиК – София област не уважиха срещата и не присъстваха. Управителят на ВиК – Костинброд, г-н Живко Георгиев, който е и общински съветник отговори на въпросите на община Костинброд.

Всички общински съветници и ръководството на община Костинброд изразиха своята остра позиция и за пореден път призоваха експлоатационните дружества за бързи и адекватни мерки в случай на аварии.

Представителите на ЧЕЗ Разпределение България АД отговориха на въпросите за прекъсвания на електрозахранването. Според ЧЕЗ те са следствие от аварии предизвикани от лоши атмосферни условия или планови прекъсвания. От ЧЕЗ Разпределение България АД обещаха всеки един сигнал да бъде разгледан и решен!

Представителят ВиК – Костинброд изрази становище за необходимостта от нови сондажи, за които ВиК – София област е необходимо да предприеме необходимите стъпки и да задели средства, които дружеството в момента няма. Причината за авариралите помпи в помпените станции е честото спиране на електричеството. Ръководството на община Костинброд и общински съвет – Костинброд призовават да работят в синхрон и в интерес на техните потребители, които ежемесечно заплащат сметките си на гореспоменатите дружества!

Недопустимо е в средата на зимата и в условия на пандемия независимо от възникналите обстоятелства жители на общината ни да нямат нормален достъп с дни до тези услуги!

10628 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд проведе работна среща с дружествата ЧЕЗ Разпределение България АД и ВиК – София област.