Община Костинброд обмисля и бъдещи действия, във връзка с огромните сметки за улично осветление. За месец декември 2021 година общината е получила фактури на стойност 81 000 лева, в сравнение с месец декември 2020 година, когато сметките са били на стойност 28 000 лева.

Увеличението е три пъти, въпреки че в голямата си част общината е подменила осветлението с лед енергоспестяващи крушки. Високите сметки ще предизвикат сериозни проблеми, относно финансирането за капиталовите ремонти и строителство, финансирането на спортните клубове и на културния календар на община Костинброд.

Очаква се четвърт България да потъне в мрак. Десетки общини в страната въвеждат режим на тока поради драстично завишените разходи за електрическа енергия и липсата на осигурени средства за заплащането ѝ.

За общината този разход е непосилен.

19607 посещения общо 1 посещения за деня
Осветлението на най-големите знамена в България угасва