Комисията по енергетика на Народното събрание не прие проект за Решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар за вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието и здравеопазването. „За“ гласуваха седем народни представители, „против“- нямаше, а 12 народни представители се въздържаха.

С проект на решение 47-254-02-21, внесен от Народния представител Десислава Атанасова и група народни представители на 27 януари 2022 г., се искаше министрите на енергетиката и на финансите да изготвят механизъм за компенсиране в пълен размер на разликата между прогнозната пазарна цена, определена с решение на КЕВР от 1 юли 2021 година, и средномесечната пазарна цена, определена на „пазар ден напред“ на платформата на Българската независима енергийна борса.
Депутатите искат цената на енергията, заплащана от определени небитови потребители, да не е по-ниска от тази, определена от КЕВР с посоченото по-горе решение. Това трябваше да се отнася за: общини, общински предприятия и търговски дружества, в това число детски градини, домове за възрастни и други общински социални заведения; обектите от чл. 12, ал. 3 на Закона за вероизповедания; болници и болнични заведения; университети и училища, включително студентски общежития; музеи, библиотеки, читалища, театри и други културни обекти.

Предложението беше компенсаторният механизъм да действа шест месеца от 1 януари тази година.

Кметът на община Костинброд даде интервю пред Българска Национална телевизия относно тежкото състояние на общината и на българските общини като цяло. Той заяви невъможността да се заплатят високите сметки за ток, за газ, за горива, за хранителни продукти, които са се покачили драстично както от жителите на общината, така и от администрациите и всички други обществени звена.

17681 посещения общо 1 посещения за деня
Днес кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, присъства на извънредно заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание