Сметката за улично осветление на община Костинброд се увеличила три пъти спрямо декември миналата година. Местната власт вече се справя трудно и затова предстои да въведе режим на осветлението в някои части на града. Необходимо е решение на проблема за всички общини да бъде потърсено на национално ниво. Без гласуван държавен бюджет, което води до ограничение в разходите е изключително трудно да се плащат три пъти увеличените сметки.

„Загасихме най-големите знамена на наша територия, угасихме някои паркови осветления в градинки, на някои паметници угасихме осветлението и може би предстои да загасим и осветлението по квартали, защото е доста трудно да се справим с тези високи сметки“, каза зам.-кметът на Костинброд Александър Ненов.

Населени места на тъмно: По-голяма опасност от катастрофи в общините – Bgonair

15189 посещения общо 1 посещения за деня
Репортаж за град Костинброд по България Он Еър