Асоциация на българските градове и региони – АБГР, съвместно с Община Костинброд, провежда публична анкета с цел измерване на информираността на населението на община Костинброд относно Зелената сделка, нагласите на жителите за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и обединяването им в енергийни общности. Получените резултати ще помогнат за целенасоченото изработване на информационни материали, които да повишат информираността на гражданите за Зеления преход, който на местно равнище насърчава производството на енергия от възобновяеми източници, разпространява енергийната демокрация и намалява енергийната бедност. Проучването е анонимно и не изисква регистрация и споделяне на лични данни.

Последвайте линка, за да се включите в изследването – https://www.surveymonkey.com/r/Kostinbrod.
Анкетата се провежда във връзка с реализирането на проект „Активни граждани за енергийно независими общини” №791, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg.
Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ с партньори: „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/; „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

https://www.surveymonkey.com/r/Kostinbrod

4483 посещения общо 1 посещения за деня
АНКЕТА ПРОУЧВА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД