Уважаеми граждани,
От 11.04.2022г. в Общинска администрация Костинброд ще се приемат заявления за отпускане на еднократна финансова помощ. Условията за отпускане на такава са: наличие на решение на ТЕЛК с 90% или над 90% трайно намалена работоспособност (или I група инвалидност); или епикриза, валидни към датата на предявяване на искането за помощ. Към заявлението е необходимо да бъде приложено и удостоверение за банкова сметка. Заявления ще се приемат всеки делничен ден от 08.00ч. до 17.00ч. в Център за информация и услуги (деловодство) на Общинска администрация Костинброд – ул. „Охрид“ №1, ет.1, стая №12.

609 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение