Участие взеха ученици от I и II ОУ „Васил Левски“ гр. Костинрод, СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд, НУ „Отец Пайсии“, с. Драговищица и ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, заедно с техните учители – г-жа Красимира Илиева, г-жа Василка Петрова, г-жа Владислава Владимирова, г-н Иван Бутрачков и г-н Николай Борисов, в присъствието на родители, гости, и служители на общинска администрация- Костинброд.

Учениците прочетоха текстове от „История славянобългарска“, отбелязаха заслугата на делото на будителя за българския народ и българската история. Учениците от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ представиха написани от тях есета на тема „Какво е за мен Паисий Хилендарски“. Г-жа Стойна Таскова, секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890“, г-н Иван Бутрачков – преподавател по история и цивилизация в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ и г-жа Русанка Колева, дългогодишен преподавател по история, разказаха за труда и идеите на Отец Паисий, за влиянието и значимостта му и напомниха, че трябва да сме признателни за наследеното от него. Участие взеха и г-жа Камелия Георгиева, секретар на НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд, г-жа Елена Благоева и г-жа Татяна Кръстанова – библиотекари в НЧ „Иван Вазов-1947“ , които наградиха учениците с грамоти за участие в урока, раздадоха им портрети на духовника, както и екземпляри от творбата му –„История Славянобългарска“. “Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи.” ― Паисий Хилендарски, История славянобългарска.

559 посещения общо 1 посещения за деня
На 29.04.2022г. в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890“ гр. Костинброд, съвместно с НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд и НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд, се проведе урок по родолюбие на тема „300 години от раждането на Паисий Хилендарски“