На срещата от италианска страна присъстваха кметът на град Салеми г-н Доменико Венути, г-н Калоджеро Анджело – зам.-кмет,

г-н Леонардо Басконе- зам.-кмет, г-н Вито Скализи зам. -кмет, г-жа Гасперина Гандолфо -зам.-кмет и членове на Общинския съвет на община Салеми, а нашата делегация се представляваше от д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет Костинброд , г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, общински съветници и директори на дирекции в ОбА – Костинброд.

Българската делегация беше приета в кабинета на кмета на град Салеми и след поздравите за добре дошли, домакините и гостите заедно се отправиха към залата, в която заседава общинският съвет на Салеми.

Там бяха проведени работни срещи и разгледани различни въпроси и аспекти, отнасящи се до извънредното спиране на взаимните проекти, заради Ковид пандемията и решения за тяхното бъдещо продължаване. Приоритет в разговорите и особено внимание, и интерес от българска страна беше въпросът за системата за събиране на отпадъците в Салеми, предвид предстоящото изграждане на компостираща и сепарираща инсталация в община Костинброд.

Г-н Доменико Венути разказа за опита на Салеми след въвеждането на разделно събиране на боклука. Заместник-кметът, в чийто ресор е сметосъбирането, г-н Калоджеро Анджело запозна българската делегация стъпка по стъпка с реализацията на проекта за разделно събиране на отпадъците в град Салеми.

За срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Затова, че процента на разделно събиране на отпадъци за изминалата година е достигнал 77,41%. Община Салеми е на първо място за разделно събиране на отпадъците от населението в регона, в който се намира и на второ място сред 24 общини в провинция Трапани.

Тези данни са довели до признаване на успеха на общината, ръководена от кмета Доменико Венути.

Кметът на Салеми сподели:

“Заслугата е в това, че хората разбраха важното решение, което нашата администрация направи. В продължение на няколко години ние заложихме на устойчивостта на околната среда и постигнахме икономия в сферата на сметосъбирането. Въпреки неразбирането на част от гражданите, техният отпор и трудностите при намирането на инсталациите за пълно затваряне на цикъла, успяхме да постигнем отлични резултати, които са конкретно видими с намаляване на цената на услугата и подобряване на чистотата в общината. Но всичко това не е достатъчно, защото не можем да бъдем напълно доволни. Желанието ни е да бъдем поставени в позиция да можем допълнително да подобряваме тези проценти с помощта на регионално и държавно финансиране. Без подкрепа от държавата не бихме постигнали желаните резултати”.

С постановление на регионалното правителство бяха отпуснати по 5 милиона евро на добродетелните сицилиански общини по отношение на твърдите градски отпадъци, които през 2019 г. надхвърлиха 65 процента от разделното събиране на отпадъци.

„Това е допълнително потвърждение за правилния избор направен в началото на нашия административен път”, каза на срещата кметът на Салеми Доменико Венути.

“От самото начало решихме да се фокусираме върху разделното събиране на отпадъци и сега се докосваме до резултатите благодарение на добрите практики, прилагани от гражданите и синергията между администрацията и компанията извършваща услугата” – продължи Венути.

След срещата българската делегация посети “екологичния остров”, до който се извозват отделните отпадъци, като зам.-кметът Калоджеро Анджело обясни за всеки контейнер и начина на използването и събирането на отпадъците. Беше разяснена схемата на сметоизвозване на всеки тип отпадък кога и как се събира и в какво се преработва, за да се използва отново.

Ръководството на община Салеми адмирира пътя по който е поела община Костинброд и бъдещото изграждане на компостираща и сепарираща инсталация. От Салеми ще бъдат предоставени добри практики по разяснителни кампании и подготовка на населението в община Костинброд към подобряване на културата по- разделно събиране на отпадъци.

След приключване на работната среща, българската делегация посети “Палата на Музеите на град Салеми”, във връзка с вземането на идеи относно предстоящото стартиране на строителните дейности по преустройството на бившата “Баня” в град Костинброд, която ще се превърне в общински музей.

Българската делегация се запозна с историята на музея на сакралното изкуство и неговите сбирки, с артефактите на археологическия музеи, с музейната колекция на “Възраждането” и с музея на мафията намиращи се в сградата.

По време на обиколката г-жа Емилия Михайлова разказа на българската група вековната историята на град Салеми. По-късно делгацията бе приета в Музея на ритуалния хляб от неговия основател и директор г-н Гаспаре Камарата. Музеят е разделен на два сектора – единият е с ритуални хлябове от регион Сицилия, а другият с ритуални хлябове на град Салеми, посветени на много Светци, които са невероятно изящество на изкуството. В “Музея на хляба” да посрещнат делагацията от Костинброд, бяха дошли г-н Джузепе Пекорела – президент на “Про Локо” Салеми.

Про Локо, (от латински „pro loco“, или „в полза на мястото“), е асоциация от доброволци, които работят за популяризиране и подобряване на своята територия и държава в контекста на многобройни и разнообразни сектори. Изключителната му цел е да популяризира Салеми във всичките му аспекти.

В “Музея на ритуалния хляб” присъстваха също така и местни жители и фолклорната група

”Хубавата Сицилия”, които бяха дошли и подготвили специален песенно-музикален поздрав за братската им българска община.

Община Костинброд ще поднови и продължи активното си сътрудничество с побратимената ни община Салеми, в името на общото ни мирно и европейско бъдеще!

6117 посещения общо 1 посещения за деня
По покана на кмета на община Салеми, провинция Трапани, регион Сицилия, република Италия, г-н Доменико Венути на 4 май 2022 г. българска делегация от община Костинброд официално посети град Салеми.