Във връзка с планирано провеждане на традиционен събор в гр. Костинброд, Първи район и с цел ограничаване на рискове от пътнотранспортни произшествия, както и зони за паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на жители и гости на община Костинброд, опазване на обществения ред и сигурност.
НАРЕЖДАМ:
1. За времето от 08:00 ч. до 22:00ч. на 24.05.2022г. да се преустанови движението на МПС – та по и през площад „Тодор Спасов“, гр. Костинброд, Първи район, на територията на площада, като се допуска единствено преминаване на автомобили със специален режим на движение и служебни автомобили на общинска администрация – Костинброд.
2. За времето от 08:00 ч. до 22:00 ч. на 24.05.2022г се забранява паркирането и движението на МПС по пътните платна и тротоари – в участъците, както следва:
– на улица „Янко Забунов“в участъка между площад „Тодор Спасов“ и кръстовището с ул. „Бузлуджа“;
– на ул “Лилия“ – от участъка между площад „Тодор Спасов“ и кръстовището с ул. „Янтра“;
– на ул „Тунджа“ в участъка между площад „Тодор Спасов“ и кръстовището с ул. „Букет“;
– на ул. „Стара планина“ в участъка между площад „Тодор Спасов“ и моста /старият мост/ над река „Блато“;
– на ул. „Славянска“ от кръстовището с улица „Ал.Стамболийски“ до площад „Тодор Спасов“ и от площада посока новият мост над река „Блато“ – и обратно.
3. За времето от 08:00 ч. до 22:00 ч. на 24.05.2022г., като обходен маршрут за преминаване на МПС е по ул. „Първи май“, ул. „Крайбрежна“ и ул. „Александър Стамболийски“.
4. Движението на МПС – та да се осъществява по обходните улици в съответствие с правилата за движение.
За целта от Общински Инспекторат – Костинброд да се предприемат следните действия.
520 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД 05-106 от 13.05.2022г.