В кабинета на кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, се проведе среща с цел инвестиционно намерение от френски инвеститор.
На срещата присъстваха д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет- Костинброд, г-н Димитър Григоров – общински съветник и председател на комисията по инвестиционна политика към Общински съвет – Костинброд, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, арх. Веселин Клянев- главен архитект на община Костинброд и инж. Ирина Донева – началник отдел „Устройство на територията“.
Инвеститорът бе заведен на терен с цел оглед и проучване за възможност за изграждане на предприятие в община Костинброд с подкрепата на държавната френска инвестиционна банка.
Фирмата- инвеститор си е поставила мисията да разработва и внедрява интелигентни инфраструктури и решения, отговаряйки на климатичните и екологични извънредни ситуации и правейки възможно ускоряването на прехода към устойчив свят, захранван от възобновяеми енергии.
След писмо за намерение отправено от фирмата към общината ни и одобрено като насоки на последващи действия, единодушно от целия общински съвет последва и официалната френска делегация и конструктивна работна среща в сградата на общинска администрация-Костинброд.
В началото на месец септември ще се уточнят параметрите и последващите действия за реализиране на огромния проект за нашата община като на септемврийската сесия на общински съвет ще бъде докладван напредъкът по проекта.
7616 посещения общо 1 посещения за деня
Френски инвеститор идва в община Костинброд