Водолазна група извърши ремонтни дейности на спускателния кран на язовир Маслово. Почистен е и отводнителният канал на съоръжението.
Язовир Маслово се подготвя за зимния сезон. Само преди месец бе изцяло почистен като бе премахната блатната растителност, заемаща голяма част от водното огледало на язовира.
Напомняме, че в началото на месец септември язовирът беше зарибен с над 300 кг люспест шаран, а през месец октомври се осъществиха две риболовни състезания.
Последното се осъществи на 29 октомври 2022 г. Димитър Георгиев улови шаран тежащ 7.600 кг. и грабна първа награда за най-голяма риба.
Взетите превантивни мерки на язовир Маслово ще намалят риска от наводнения и преливане на язовирната стена. След ремонта обектът е в изцяло изправно работоспособно състояние, най-вече заради спирателния кран на основния изпускател, който е от основно значение за регулиране на водното ниво.
Целта е да бъдат удовлетворени очакванията на хората и околността да стане приятно място за всички, които го посещават.
8010 посещения общо 1 посещения за деня
Водолази ремонтираха основния изпусквател на яз Маслово