Община Костинброд организира пресконференция на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

15.02.2023 г. (сряда) от 10:30 часа, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ №1, малък салон на НЧ „Иван Вазов – 1947“ 

 

ПРОГРАМА
10:30– 10:40 часа
Регистрация на участниците – попълване на присъствен списък, раздаване на информационни материали по проекта
10:40 – 10:50 часа
Откриване на пресконференцията
10:50 – 11:20 часа
Презентация за дейностите и постигнатите резултати по проекта
11:20– 11:40 часа
Възможност за задаване на въпроси и провеждане на дискусия
11:40- 11:50 часа
Заключителна част и закриване на пресконференцията

 

218 посещения общо 1 посещения за деня
Пресконференция на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.