Участие в общото събрание на НСОРБ взеха и ръководството на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и г-жа Даниела Станкова – общински съветник.

При дадения Дневен ред, заседанието започна с отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2022 г.; Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2022 г.; Програма за дейността на НСОРБ за 2023 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2022 г. и проектобюджет за 2023 г.;

Натрупването на множество кризи почти напълно преструктурира приоритетите в работата на общините. Точно преди година военният конфликт в Украйна  изправи местните власти на първа линия по пътя на бежанската вълна. Освен усилията на доброволците в първия етап след началото на конфликта, настаняване и интегриране на търсещите спасение продължава да бъде задача основно на общините.

Резкият скок в цените на енергоносителите оказа не само сериозен натиск върху общинските бюджети, но и се очертава като трайно предизвикателство, отчете в доклада си председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов. Въпреки затрудненията от ценовия шок, ръководството на Сдружението отчита и положителния аспект на тази криза – тя провокира по-голяма активност на общините за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Остава неразрешен проблемът, пред който са изправени местните администрации, използващи природен газ за отопление на публични услуги. Въпросът беше поставен и в рамките на диалога с министър-председателя Гълъб Донев, който бе официален гост на Общото събрание на НСОРБ.

Според него, липсва възможност казусът да бъде разрешен извън гласуването на бюджета на държавата от следващото Народно събрание.

Поскъпването на материалите и труда в строителството повлия негативно върху хода на инвестиционните процеси в общините, в това число се отрази и на изпълнението на проекти с европейско финансиране. Значителна част от разликите, въпреки приетата в края на 2022 г. методика за индексация на договорите, ще бъде поета от общинските бюджети. Темата беше дискутирана както с министър-председателя, така и в кулоарите на форума на НСОРБ.

Инфлацията допълнително затяга примката около общинските бюджети и това прави особено актуален разговорът за финансовата децентрализация.

Над 60% от местните финанси са изцяло зависими от държавни трансфери, което ограничава възможностите за гъвкавост на общините и за цялостно планиране на дългосрочни местни политики.

Влизането на България в еврозоната, независимо от датата, е сложен процес, който изисква много добра синергия между всички институции и бизнеса, а общините имат изключително много и отговорни задачи в този път, подчерта в отчета си председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов, кмет на община Велико Търново.

По решение на УС с почетния знак на НСОРБ бе удостоен доскорошния ръководител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Главен комисар Николай Николов в знак на признателност на българските общини към неговата всеотдайна работа десетилетия наред.

6030 посещения общо 2 посещения за деня
На 21 февруари 2023г. от 13.00 ч. в хотел Маринела, гр. София се състоя 36-то редовно заседание на Общото събрание на НСОРБ /Национално сдружение на общините в Република България/