Автомобилите ще бъдат предоставени за ползване за социални и хуманитарни нужди.

Благодарение на направеното дарение от страна на фирма „Балкам груп“ ООД собственост на Спетема кафе, социалните центрове, които работят на територията на община Костинброд, ще имат възможност да осъществяват дейности, насочени в услуга на гражданите, обхождайки цялата територия на общината много по-бързо и по-ефективно..

Община Костинброд благодари на Кафе Спетема за оказаната подкрепа и направеното щедро дарение! И Специално на собственика на компанията, г-н Яник Мекушин!

Подписването на документите се случи в кабинета на кмета, г-н Трайко Младенов, в присъствието на г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова зам.-кметове, г-н Мариян Младенов- общински съветник на община Костинброд и председател на комисия по транспорта и от страна на фирмата, г-н Мариян Радев- упълномощено лице.

Кметът на община Костинброд поднесе благодарствено писмо, в което изказва своята признателност към компанията и пожела на собственика на фирмата, както и на цялото дружество успехи в личен и професионален план.

5009 посещения общо 3 посещения за деня
Днес Кафе Спетема, намиращи се на територията на село Петърч, дариха два автомобила за ползване на община Костинброд