Община Костинброд поздравява всички социални работници на територията на общината по повод Световния ден на социалния работник, който се отбелязва всяка година през март.

Това е значима дата за община Костинброд, защото каузата на професионалистите от социалните ни центрове е именно това – да работят за децата, семействата и възрастни хора в нужда.

Към днешна дата центровете ни обслужват всички нуждаещи се наши съграждани.

  • Грижа в дома обслужва 86 потребителя;
  • Център за обществена подкрепа „Промяна“- 42 потребителя;
  • Дневен център за работа с деца на улицата – 38 потребителя;
  • Домашен социален патронаж- 108 потребителя;
  • услугата „Топъл обяд“ – 110 потребителя получават безплатен обяд до дома си;
  • изхранване за ДЦРДУ- 27 потребителя ;
  • Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“ – 73 потребителя;
  • Асистентска подкрепа – 51 потребителя;
  • Механизъм „Лична помощ“ – 118 потребителя и 131 асистента.

Социалната работа е и професия на бъдещето. От нейния успех зависи как ще изглежда светът утре. Тя съчетава различни умения и познания – професионализъм, отдаденост, задълбоченост, внимание, уважение, усет.

Това са хората, които ежедневно помагат на най-уязвимите групи. За тяхната отдаденост благодариха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и зам.-кметът, г-н Александър Ненов на кръгла маса посветена за Деня на социалния работник.

На срещата присъстваха всички директори и управители на социалните ни услуги, а именно г-жа Светослава Иванова- Дневен център за работа с деца на улицата, г-жа Жана Кръстанова- Център за социална рехабилитация и интеграция, г-жа Росица Иванова – Домашен социален патронаж, г-н Валери Миронов- Център за обществена подкрепа, г-н Валери Захаринов – Грижа в дома, г-жа Тереза Власайкова – секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, г-жа Ивета Иванова-Димитрова – ст. експерт „Демографска, семейна и младежка политика“, г-жа Лиляна Иванова- социални дейности в община Костинброд, г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ „Васил Левски“, г-жа Юлияна Лозанова – директор на НУ „Отец Паисий“, социални работници и служители на община Костинброд.

Честит празник на всички социални работници, които с ежедневния си труд помагат на хората в неравностойно положение, на изпадналите в беда, на възрастни и самотни хора да се справят с предизвикателствата на ежедневието.

Бъдете здрави, все така енергични, вдъхновени и отдадени на добри каузи.

13068 посещения общо 2 посещения за деня
Социален работник – професия на бъдещето