П О К А Н А

Декларация кандидати

Вътрешни правила

26 посещения общо 1 посещения за деня
П О К А Н А За кандидатстване в конкурс за подбор и назначаване на управител на търговско дружество със 100% общински капитал на община Костинброд – “НИВА КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Костинброд, ул. „Охрид” № 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията
bg Български
X