Днес, екипът на Център за обществена подкрепа “Промяна” отпразнува 1 Юни- Международен ден на детето и 9-ия си Рожден ден!

Потребителите на Центъра бяха зарадвани с аниматори, с които пяха, танцуваха и играха различни игри.

По покана на директора на ЦОП „Промяна“, г-н Валери Миронов, гости на празненството бяха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет, д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет- Костинброд, г-жа Ивета Иванова-Димитрова- експерт „Демографска, семейна и младежка политика“ в община Костинброд, г-жа Светослава Иванова – директор на ДЦДРУ и г-жа Жана Кръстанова – директор на ЦСРИ “Надежда”.

На тържеството, по случай своя 9-ти Рожден ден, кметът на община Костинброд обяви спечелването на много важен проект за ЦОП „Промяна“, а именно проект „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на център за обществена подкрепа “Промяна“ – гр. Костинброд“ по Компонент 1 „Проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“.

Целите на проекта са да се модернизира материалната база на социалната услуга и да се изгради напълно нова достъпна среда в центъра!

По този проект ще се осигури равен достъп на хора с увреждания. Ще се създаде и по-сигурна среда за потребителите на услугата, които са с намалена подвижност, с цел предотвратяване на инциденти.

Община Костинброд, след единодушно решение на Общински съвет Костинброд, отпуска допълнително още  50 хил. лв. за подобряване и на материалната база. Ще бъде ремонтиран покривът и общи части на сградата.

Честит Рожден ден на Центъра за обществена подкрепа и Честит 1 юни на неговите потребители!

1095 посещения общо 1 посещения за деня
Пореден спечелен проект в сферата на социалните услуги в община Костинброд!