287 посещения общо 1 посещения за деня
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно и възмездно право на строеж