В периода 15-16  юни 2023 г. в гр. Гаджин Хан се проведе двудневна работна среща в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г.

Домакин на кръглата маса бе община Гаджин Хан, Република Сърбия. Участие взеха 20 души от община Костинброд и 20 души от сръбската община, представители на заинтересованите страни – местна власт, туристически и спортен сектор, култура и бизнес от община Костинброд и община Гаджин Хан, Република Сърбия.

Събитието се проведе в местния Културен дом в центъра на Гаджин Хан.

По време на работната среща участниците бяха запознати с анализа и мониторингът на туристическите проекти, както и нови възможности за кандидатстване на двете общини по ТГС проекти.

Реализираха се няколко дискусии, представени бяха добри практики от двете общини.

Делегацията от община Костинброд се състоя от кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, зам.-кметът инж. Теодора Гогова, Кметът на село Голяновци, г-н Симеон Спасов, общински съветници: г-жа Даниела Станкова, г-н Мариян Младенов, г-н Димитър Григоров и г-жа Анелия Велева, директорът на ДЦРДУ, г-жа Светослава Иванова и служители на община Костинброд.

Г-н Трайко Младенов разговаря с кмета на община Гаджин хан, г-н Милислав Филипович и председателят на община Гаджин Хан, г-н  Славиша Ивкович за финализирането на съвместния проект между двете общини: Проект ”SPORT TOURISM – OUR COMMON FUTURE” /”Спортния туризъм – наше общо бъдеще“/, финансиран по ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия. Проектът включва изграждане на мултифункционален закрит спортен комплекс в град Костинброд и плувен басейн в с. Душник, община Гаджин Хан, като така ще се създадат благоприятни условия за съвместни спортни дейности и практикуване на спортен туризъм в регионите на двете общини.

Консулството в град Ниш съдейства за посрещането на делегацията от България, като бяха посрещнати от Генералния консул на Република България в Ниш, г-н Димитър Цанев и Консул г-н Петър Данов.

По време на визитата делегацията от община Костинброд посети компанията Ресор ООД.

През изминалата година фирмата организира уъркшоп на техника, по случай разширяване на производствената база и 30-та годишнина от основаването си. Работата на компанията е прераснала в регионален лидер в областта на производството на общинско оборудване, необходимо за безупречна чистота с цел опазване на околната среда. Положителният и успешен бизнес, също така се характеризира и с увеличаване обема на производство всяка година. Много български фирми използват услугите на Ресор ООД като модифицират и надграждат специализирана техника за сметоизвозване, сметосъбиране и почистване на обществените места.

Директорът на компания „Ресор“ ООД е запознат с община Костинброд и я е посещавал по време на трансграничен проект между община Костинброд и община Гаджин хан. Самата компания се намира в сърцето на град Гаджин хан. Поради близостта си,  производствените мощности и качеството от услугите на Ресор ООД, се възползват много български фирми.  Дружествата, които поддържат сметоизвозването и сметопочистването в община Костинброд също използват техника от сръбската компания.

Община Костинброд сътрудничи много успешно с пограничните общини в Република Сърбия. През годините е реализирала не малко трансгранични проекти, като към момента точно с община Гаджин хан се реализира много важен спортен проект.

Много скоро жителите на община Костинброд ще ползват многофункционално закрито игрище на стадион „Белица“.

8134 посещения общо 3 посещения за деня
Делегация от община Костинброд бе на посещение в община Гаджин Хан в дните 15-16 юни 2023 г. по повод трансграничното сътрудничество между община Костинброд, Република България и община Гаджин Хан, Република Сърбия