В Домашния социален патронаж всеки ден се готви и разкарва храната по домовете на 110 нуждаещи се жители на община Костинброд, които получават топъл и вкусен обяд, абсолютно безплатно.
Всеки ден се готви и разкарва храната на над 100 патронирани възрастни хора, които нямат възможност да си готвят вкъщи.
ДСП готви и доставя храна и на 36 деца, посещаващи Дневния център за работа с деца на улицата- гр. Костинброд.
 В момента със средства от бюджета на община Костинброд се ремонтира цялата кухня на ДСП.
 Със спечелените през близките 4 години проекти Община Костинброд ежедневно осигурява вкусна храна на над 240 нуждаещи се – всеки ден!
Закупуването на новия автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж е от Фонд „Социална закрила“ в изпълнение на проект по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.
 Дейностите по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Костинброд“ са свързани с подпомагане на дейността по предоставянето на „топъл обяд“ в община Костинброд чрез закупуване и доставка на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Костинброд.
 Община Костинброд е сред 88-те общини, които ще получат подкрепа от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.
Автомобилът вече е брандиран и готов за изпълнението по проекта.
8480 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд спечели проект и закупи нов автомобил за нуждите на Домашен Социален патронаж.