Денят на безопасността на движение по пътищата се отбелязва за четвърта поредна година в нашата страна.

Целта е с началото на лятната ваканция за децата и предвид множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата за опазване живота и здравето на участниците в движението.

Районно управление – Костинброд и Община Костинброд призовават всички участници на пътя да бъдат внимателни и да не надвишават оказаната скорост в населените места!

РУ – Костинброд и ОбА-Костинброд насочват вниманието си към децата от община Костинброд, участващи на пътя с не моторни превозни средства /велосипеди и/или тротинетки/.

Предоставяме Ви електронна брошура „Безопасност на движението – Да запазим децата на пътя“

121 посещения общо 2 посещения за деня
29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата