Събитието започна със слово на г-жа Диана Михайлова- секретар на Н.Ч “Георги С.Раковски -1928” с. Драговищица.

Фокусът на концерта беше насочен към хората, които през далечната 1922г. решават да основат читалището. За първи път бе споменато името на първият председател на читалищен комитет в село Драговищица – Енорийски свещеник Евтим Алексиев и Стоимен Маринов – първия касиер и председател на училищното настоятелство. Всички присъстващи успяха да чуят и видят Протокол № 1 от 23 октомври 1927г. с когото бива конструиран читалищен комитет. От документите става ясно, че датата за основаване на читалището е спорна, веднъж е спомената датата 28 февруари 1928г., после 28 октомври 1928г. ,но се приема вече наложената 28 август 1928г. за основаване на читалището, която фигурира и в летописната книга.

Следващото събитие по случай 95 годишнината на читалището ще се състои на 28 август, когато ще бъде разказана цялата история на читалището, тогава ще бъдат разкрити още нови данни, лица и събития, които до този момент не са били известни никому.

На сцената на читалището беше поканена г-жа Розалина Виденова-председател на Н.Ч. “Георги С. Раковски -1928”, която отправи своя поздрав към всички присъстващи в салона.

Емоционалните слова бяха продължени от г-жа Ябленка Трайкова, която прочете своето стихотворение, написано специално за събитието. На сцената се качи и г-жа Таня Петрова, дъщеря на учителя Костадин Серафимов – преподавал в средата на миналия век в Батковската прогимназия, още едно име което никъде не е споменато. Г-жа Петрова подари на читалището абстрактен портрет на Георги Раковски.

Официални гости на събитието бяха: г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, г-н Иван Иванов – общински съветник, г-жа Юлияна Лозанова – директор на НУ “Отец Паисий”, с. Драговищица, г-жа Румяна Аврамова – директор на ДГ “Детелина”, с.Драговищица, жители и гости.

За приветствено слово на сцената се качи и г-н Александър Ненов – заместник кмет на община Костинброд. “ Радвам се, че имам възможността отново да бъда на тази сцена, искам да пожелая на всички самодейци към читалището да продължават в същи дух, давайки сърце и душа за всеки един концерт, спектакъл и изява. Аз знам с какво вълнение и нетърпение очаквате всяка една ваша творческа проява, убеден съм, че “Първите” се гордеят с всички онези след тях прославили името на читалището. Щастлив съм, че институциите – училище, читалище, детска градина и община работим в тази синергия, която е така необходима за обединяването на нашата общност.”

След встъпителната част, започна концертната програма на талантливите самодейци към МШ “Омая” и ТШ “ Емиданс” с ръководители Петя Живкова и Емилия Димитрова.

Пъстра и изпълнена с много емоции беше цялата вечер посветена на “Първите”, онези за които няма да чуете по телевизията, нито пък ще прочетете в интернет, онези които са поставили началото на една институция, превърнала се в огнище за поколения напред. Институция съхранила нашата идентичност, ценност, бит и култура.

“Истина се никоги не покрива за всегда; тряба един добър ден да я извади на бял свят!”

Георги Раковски

3490 посещения общо 1 посещения за деня
На 30.06.2023г. в село Драговищица, НЧ “Г.С.Раковски – 1928” постави началото на честванията по случай 95-та годишнина на читалището с възпоменателния концерт “Първите”