127 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за участие в подбор за длъжност: сътрудник социални дейности в ЦСРИ към община Костинброд