КОСТИНБРОДГАЗ ООД – гр. Костинброд уведомява всички клиенти на дружеството, че в периода от 08:00 часа на 08.08.2023г.(вторник) до 08:00 часа на 10.08.2023г. (четвъртък) ще бъде преустановено подаването на природен газ, поради извършване на ремонтни дейности на преносен газапровод в участъка Горни Богров – Нови Искър на „Булгартрансгаз“, захранващ Северната дъга на Софийска област, София и Перник.

Съобразно технологичните възможности възстановяването на газоподаването може да бъде извършено преди посочения краен срок.

176 посещения общо 2 посещения за деня
Съобщение