ОБЯВА до собственици и ползватели на земеделски земи.

CCF_000103
160 посещения общо 1 посещения за деня
График за провеждане на комисия по чл.37в, ал.1 отЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи.