Проект „Спортният туризъм – наше общо бъдеще“ е по програма за Трансгранично сътрудничество „България – Сърбия“. Водещ партньор е община Костинброд, с партньор община Гаджин Хан, Република Сърбия. В сръбската община-партньор се реализира ремонт на съществуващ плувен басейн в село Душник, община Гаджин Хан.

Проектът се изпълнява по приоритетна ос 1. “Устойчив туризъм”, по специфична цел 1.1. “Туристическа привлекателност” на програмата за трансгранично партньорство „България – Сърбия“, по покана за кандидатстване 2014TC16I5CB007 – 2018 –2 of INTERREG IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme.

Средствата за реализиране на спортния комплекс са осигурени от проекта и собствени средства от община Костинброд.

Новото спортно съоръжение реализирано от община Костинброд, представлява покрит многофункционален терен с изкуствена настилка и размери 42.50 на 23.41 метра, и височина 10.85 метра. Съоръжението ще се използва за тренировки по футбол, училищни турнири и провеждане на различни спортове.

Преди да започне официалната част по откриването , отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий“ отслужи водосвет и освети игрището.

Водещ на дългоочакваното събитие бе Иво Райчев. Известният български журналист, водещ на „Дарик кафе“ по Дарик радио изказа истинското си възхищение от проекта реализиран от страна на община Костинброд и подчерта, колко е важен спорта за нашето бъдеще – децата.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет- Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-н Симеон Спасов- кмет на село Голяновци, общинските съветници: г-жа Даниела Станкова, г-жа Камелия Велкова, г-н Иван Иванов, г-жа Анелия Велева, г-н Валентин Делчев и г-н Димитър Григоров, г-н Янко Шумков – управител на фирмата – изпълнител, г-жа Даниела Борисова – директор на Първо ОУ „Васил Левски“, г-н Александър Евтимов – директор на СУ „Д-р Петър Берон“, г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“, учители по физическо възпитание, директори на социални центрове, служители на общинска администрация- Костинброд и родители.

Кметът на община Костинброд, заяви, че комплекс „Белица“ до няколко години ще се превърне в привлекателно многофункционално място за редица спортове!

“Спортен комплекс „Белица“ ще се превърне в най-големия спортен комплекс в община Костинброд за всякакъв вид спорт на едно място. Освен закритото игрище- балон, в комплекса е предвидено изграждането на тенис корт.

В Министерство на младежта и спорта е входиран проект, който очаква своето финансиране за изграждане на нов модерен спортен терен, лекоатлетическа писта, разширяване на спортна зала “Белица” и изграждане на трибуни с козирки за публиката!

След официалните речи и рязането на лентата настъпи и най-емоционалният момент. Малките футболисти от ОФК “Костинброд-2012” проведоха своята първа тренировка на новия терен! Те бяха подкрепяни от своите родители и наставлявани от треньора г-н Ивайло Кръстанов и директорът на ОФК „Костинброд-2012“, г-н Александър Гидионов.

За да е пълна радостта в детските очи всички присъстващи получиха нови екипи, които им бяха връчени от кмета на община Костинброд г-Трайко Младенов, председателят на общински съвет-Костинброд д-р Атанас Тенев и заместник-кмета г-н Александър Ненов. Екипите са осигурени и за всички възрастови групи и мъжкият отбор.

Участието в спорта развива здравето на нашите деца, помагайки им да останат активни и здрави.

За това един от приоритетите на община Костинброд винаги е бил спортът и развитието на спортните клубове в общината.

Ще продължаваме да надграждаме и развиваме спортът. Ще продължаваме да инвестираме в нашето бъдеще – децата на община Костинброд.

1336 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд реализира проект за изграждането на закрито спортно игрище на територията на спортен комплекс “Белица”, гр. Костинброд.