Тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година в УНСС се състоя на 18 септември от 10.00 часа в аула „Максима“. Церемонията бе открита от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.
Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, зам.-кметът на община Костинброд г-н Александър Ненов и кметът на село Голяновци, г-н Симеон Спасов, представители на академичната общност, посланици, дипломати, преподаватели и партньори на УНСС.
 Кметът на община Костинброд поздрави завършващ студент с пълно отличие и започващ да следва в УНСС с пълно отличие. Пожела им успешна учебна година и добро кариерно развитие в България.
 Само преди ден, по време на Празника на град Костинброд, ректорът на УНСС бе гост на официалната част и поднесе на кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, статуетка на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС в знак на добро партньорство и бъдещи общи инициативи.
700 посещения общо 1 посещения за деня
Ръководството на община Костинброд присъства на откриването на академичната 2023/2024 учебна година в Университета по национално и световно стопанство