Две нови компании с инвестиционно намерение на територията на община Костинброд

Представители на бизнеса се срещнаха с г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд и зам.-кметовете инж. Габриела Георгиева, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов в общинска администрация – Костинброд.

Компаниите имат намерението да инвестират в производствени бази и складови помещения на територията на община Костинброд за над 15 мил.лв.

Едната компания е специализирана в мебелната дейност и ще изгради логистичен склад с площ 6 000 кв.м., като нейната пряка инвестиция е над 10 мил. лв.
Другата компания е специализирана в печатната промишленост.
Фабриката, която ще се построи е с площ над 4 000 кв.м. и инвестицията и възлиза на над 5 мил. лв. И двете дружества ще развиват своята дейност с разрастващата се промишлена зона в град Костинброд, където са закупили терени.

Те вече са закупили имоти и започват в най-скоро време да строят.

Кметът на община Костинброд подари символичен подарък – книгата на „Д-р Никола Чилов“ – българският индустриалец, създал най-голямото химическо предприятие на Балканите, което изнася своята продукция в САЩ, Англия, Япония, Италия, Германия и др.

✅Община Костинброд продължава насърчаването на малките и средни предприятия на територията на общината и предлага за в бъдеще да бъде полезна и да подпомага развитието им.

✔️Бизнесът играе много важна роля за всяка община и може да има значително влияние върху нейното развитие и благосъстояние.

✔️Бизнесът осигурява работни места за местното население, което подобрява икономическото положение на хората в общината и намалява безработицата.

✔️Приходите, генерирани от бизнесите, могат да се използват за подобряване на образователните и инфраструктурните проекти в общината.

 

2519 посещения общо 1 посещения за деня
Две нови компании с инвестиционно намерение на територията на община Костинброд