Центърът е изграден благодарение на усърдната работа на екипа на община Костинброд по Оперативна Програма за развитие на селските райони и МИГ „Костинброд-Своге“ – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

На официалното откриване присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев  – председател на общински съвет, г-жа Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – заместник-кметове на община Костинброд, кметове на населени места и общински съветници.

Г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд поздрави присъстващите и подчерта колко важна ще бъде бъдещата дейност на центъра! Това ще е място за дискусии, демонстрации, презентации, съвещания и заседания, свързани с бъдещото развитие на културата и туризма в общината ни.

След встъпителните думи на заместник кмета, за слово беше поканен г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд. Г-н Младенов подчерта, че след обновяването на централната градска част с нов площад, откритата наскоро нова модерна сцена, дойде ред и на настоящото откриване на информационен център с изключителна визия! Кмета подчерта, че работата в централната градска част не спира, усилено въври преустройство на бившата градска баня в музей и в същите темпове вървят и вътрешните довършителни дейност на централният градски храм Св.Мина и Св.Св Константин и Елена! Работи се усилено в цялата община!

Преди официалната церемония, по стар български обичай беше отслужен водосвет за здраве, след което официалните лица отрязаха лентата на новия информационен център на община Костинброд.

Развитието на община Костинброд е свързано както с насърчаване на икономиката и земеделието, така и с развитието на туризма и уникалните туристически ресурси, посредством инвестиции в туристическа инфраструктура, туристически услуги и атракции за посетителите.

В тази връзка новият информационен център на община Костинброд, цели:

– развитие на местния туризъм;

– привличане на туристи;

– повишаване качеството на живот на населението;

– съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство.

Информационият център ще предоставя обща информация за туристическите дестинации; създаване и поддържане база данни за цялостното туристическо предлагане; предоставяне на информация (на място и онлайн);

Ще бъдат разработени туристически продукти: създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителностите на територията на община Костинброд, природни и антропогенни туристически ресурси, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, транспорт, календар на събитията; проучване на потребностите и др.

Да е честита поредната придобивка на всички жители на община Костинброд !

10415 посещения общо 1 посещения за деня
На 25.09.2023г. беше открита нова сграда по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“.