Община Костинброд закупи нова комунална техника, включваща:

– Специализирана техника за транспортиране на зелени отпадъци;

– Сметоизвозващ камион;

– Сметоизвозващ камион със система за разтоварване;

– Контейнеровоз;

– Самосвал оборудван с инвентар за зимно почистване;

– Сметоизвозващ камион обслужващ трудно достъпни места – 4х4;

– Комбиниран багер;

Ще бъдат доставени и сметоизвозващ камион за разтоварване на подземни контейнери и Самосвал оборудван със система за миене.

Бъдещето управление на комуналните услуги ще се осъществява от структура към общинска администрация- Костинброд, с което ще можем да осигурим качествена услуга за населението.

Община Костинброд има изцяло нова стратегия за сметосъбирането и общественото поддържане на територията й.

Камионите са закупени от „БУЛАВТО“ АД. На предаването на комуналната техника присъстваха  г-н Кристиян Гепрев-  търговски представител „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД и г-н Валентин Валентинов – търговски представител за JSB – „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД.

От страна на община Костинброд присъстваха инж. Теодора Гогова – Временно изпълняващ длъжността „Кмет“, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, инж. Красимир Дебеляшки- Еколог на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- Председател на Общински съвет- Костинброд, общински съветници, г-н Тошко Тодоров – управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД, г-н Александър Спасов – директор на общинското предприятие „Водоеми и пазари“ и служители на общинска администрация-Костинброд.

Комуналната техника е закупена с отчисления, които община Костинброд заплаща по сметка на РИОСВ-София при депонирането на ТБО /твърд битов отпадък/ на регионалното депо! Натрупаните отчисления могат да се ползват за закупуването на транспортно/комунална техника, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците.

Община Костинброд ще продължава да закупува комунална техника до пълното оборудване за една екологично чиста община!

7084 посещения общо 2 посещения за деня
За чиста община – с нови камиони към по-зелено бъдеще!