210 посещения общо 1 посещения за деня
Сключен договор по проект № BG05SFPR002-2.002-0150 “Укрепване на общинския капацитет в община Костинброд” – финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси 2021-2027