Ръководител на учението беше директор на РДПБЗН София – Комисар Георги Иванов.

Учението стартира от 10:00 часа вследствие авария в помпено компресорна станция в складова база на пропан – бутан.

Служителите на “ Газтрейд” АД, бяха незабавно евакуирани. Имаше трима пострадали, които трябваше да се транспортират до болнично заведение. Докато чакаха бърза помощ, доброволци от БЧК – Костинброд оказаха първа долекарска помощ на пострадалите.

Взели участие в евакуацията бяха ѝ: РСПБЗН-Костинброд, РСПБЗН Сливница, РУ Костинброд, Сектор СОД при СДПЗН, РУ Костинброд, ЦСМП Костинброд, Доброволно формирование “Феникс”- Костинброд и БМЧК.

Учението продължи до 13:00 часа и завърши успешно без жертви.

Всички се представиха отлично, имаха добра координация и  готовност за реагиране.

След проведеното ПТУ се проведе разбор в малкия салон на НЧ “ Иван Вазов-1947” в гр. Костинброд. Направи се анализ  на всяка една ситуация от обучението, анализираха се грешки и пропуски. Дадоха се индивидуални оценки за изпълнението на издадените заповеди при провеждане на учението.

Благодарим на всички взели участие в пожаро – тактическото учение и тяхното отлично представяне.

136 посещения общо 1 посещения за деня
На 02.11.2023г.  се проведе Пожаро – тактическо учение ( ПТУ), на територията на “Газтрейд” АД.