УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомаваме Ви, че заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за настоящата година ще се приемат до 08.12.2023г. (включително)  в деловодството на Общинска администрация – Костинброд.

Условията за отпускане на помощта са: наличие на решение на ТЕЛК с 90% или над 90% трайно намалена работоспособност (или I група инвалидност); или епикриза, валидни към датата на депозиране на документите. Към заявлението е необходимо да бъде приложено и удостоверение за актуална банкова сметка.

За информация: 0721/ 68710 – Лиляна Иванова.

179 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение – заявления за отпускане на еднократна финансова помощ