Община Костинброд има предложение за поемане на дългосрочен дълг чрез лизинг. Предназначението на кредита е за  спазване на екостандартите и опазване на околната среда, чрез закупуване на автомобили задвижвани с електрическа енергия за обезпечаване дейностите на община Костинброд;

Целта на поемането на дълга е  закупуване на 4 броя автомобили, част от които с необходимото задвижване 4х4, за да може да се обслужват и планинските села на територията на община Костинброд.

133 посещения общо 1 посещения за деня
На 15.12.2023 г. в малкия салон на народно читалище “Иван Вазов – 1947”, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд