82 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд спечели проект за модернизация на образователна инфраструктура с наименование: „Основен ремонт и реконструкция, в това число въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване и обзавеждане, за обект: Общежитие към Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд