Според НАРЕДБА Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г…, в сила от 17.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 20 % от автомобилния парк трябва да бъде с цел намаляване на вредните емисии. От 2023 година столицата има правила за навлизане на автомобили в центъра, където се намират всички държавни агенции и министерства, с които ежедневно работи общината.

Автомобилите са четири за нуждите на различните дирекции, като три от автомобилите са пригодени за високопланинските райони в общината, а един за административното обслужване на администрацията.

Към днешна дата в общината автопаркът е между 15 и 20 годишен, макар че през последните години ръководството на общината успя да подмени автопарка на всички социални центрове с автомобили под 10 години от датата на производство. Въпреки това администрацията не отговаряше на новите наредби на Европейския съюз – до днес.

Последната голяма инвестиция бе в закупуването на автобуси за градския транспорт, нови ученически автобуси за училищата и детските градини. През есента на 2023г. се закупиха и чисто нова комунална техника за бъдещото общинско БКС.

Общината е възложила и изграждането на станции за зареждане на ключови места в града за ползване от граждани с електрически автомобили. Както и предстоят преговори за поставяне на станции в търговските обекти в града.

В последните години общественото внимание към екологичните проблеми нараства неимоверно. Замърсяването на въздуха, изменението на климата и опазването на природата са в центъра на дискусиите и действията на много общности по света. В този контекст община Костинброд демонстрира своята решителност за приемане на активни мерки за опазване на околната среда, като новото поколение хибридни автомобили е част от тази стратегия.

С решението си да закупи хибридни автомобили, община Костинброд потвърждава ангажимента си към създаване на зелена и екологично осъзната община. Тези автомобили, съчетаващи електрически и конвенционални двигатели, са не само по-ефективни по отношение на разхода на гориво, но и намаляват емисиите на вредни газове, което е от съществено значение за опазването на качеството на въздуха в региона.

Освен положителния си екологичен отпечатък, хибридните автомобили също така предлагат и икономически ползи за общината. При по-ниски разходи за гориво и по-малко нужда от поддръжка, те представляват интелигентна инвестиция в бъдещето на обществените услуги и операции.

Интегрирането на хибридни автомобили в общинския автопарк е само една от многото стъпки, които община Костинброд предприема за превръщане на региона в модел за устойчиво развитие. С тези нови придобивки общината не само намалява своя екологичен отпечатък, но и вдъхновява други общности да последват нейния пример в грижата за околната среда.

В крайна сметка, закупуването на хибридни автомобили не е просто инвестиция в нови технологии, а е проява на ангажимента на община Костинброд към бъдещето развитие на по-добри условия за бизнес и живеене. Това е стъпка към по-чиста и здравословна среда за всички жители на общината и за бъдещите поколения.

Бъдещето е в нашите ръце!

8854 посещения общо 1 посещения за деня
УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ЗЕЛЕНА ОБЩИНА: Община Костинброд превръща визията си за еко отговорна община в действие с нови хибридни автомобили за нуждите на администрацията