CCF_000213
207 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед за отмяна на заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост