СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 

14756 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ !