През 2024 г. заводът за кафе очаква забележително 25-процентово увеличение на производствената продукция и задълбочава програмата си за устойчиво развитие

Костинброд, 9 април, 2024 – JDE PEET’S, един от световните лидери в производството на кафе и чай, обявява с гордост днес значителното разширяване на оперативния капацитет на завода за кафе в Костинброд с инвестиция от 5 млн. евро, насочена към повишаване на капацитета за печене и опаковане. Този стратегически ход подчертава ангажимента на компанията да отговори на нарастващото потребителско търсене, въвеждайки ефективност, устойчивост и иновации. С фокус върху увеличаването на производствения капацитет, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда, най-новите инициативи на компанията доказват нейния непоколебим ангажимент за високи постижения и устойчивост. През 2024 г. заводът за кафе очаква забележително увеличение на производствената продукция с 25%.

Предприятието обслужва 18 пазара, включително България, Румъния, Унгария, Нидерландия, Гърция, Турция, Италия, Испания, Украйна, Франция, Германия, Чехия, Полша, Прибалтика, Австрия и Великобритания. То предлага широкагама от 85 крайни продукта от 20 сорта кафе. По настоящем разполага с екип от почти 100 служители, а 10 нови работни позиции бяха открити като част от усилията за разширяване на дейността, което допълнително увеличава възможностите за заетост и икономическия растеж в региона.

Заводът за кафе в Костинброд успешно намалява въглеродните емисии на пекарната си с 16%, както и значително намалява емисиите на азотен оксид с повече от 60%. Освен това, постигнатото намаление на въглеродни емисиите възлиза на 350-430 тона годишно, което допринася за глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Едно от ключовите технологични постижения и въведенитеустойчиви практики включва инсталирането на 820 слънчеви панела на покрива на завода. По този начин ефективно се използва слънчевата енергия за задоволяване на 12% от общите му енергийни нужди и се намалява зависимостта от невъзобновяеми енергийни източници. Също така заводът използва енергия от 100% възобновяеми източници, като допълнително намалява своя екологичен отпечатък и насърчава по-зелено бъдеще. Подчертавайки своята отдаденост на грижата за околната среда, компанията отбелязва значим етап, като генерира нулеви отпадъци за депониране.

Освен това заводът въвежда нов тип термично доизгаряне с вградено високоефективно оползотворяване на топлината.Тази иновация не само осигурява надеждно унищожаване на миризми, но и увеличава максимално енергийната ефективност чрез оползотворяване на отпадната топлина за производствена употреба. С фокус върху намаляването на енергийното потребление, компанията минимизира загубите на енергия чрез усъвършенствана изолация, вградена в системата за печене. Като стратегическа стъпка към повишаване на екологичната устойчивост, компанията залага на висококачествена система за пречистване на газовете за новата си пещ, която превъзхожда традиционните методи на каталитично доизгаряне. Това решение подчертава ангажимента на завода да сведе до минимум въглеродния си отпечатък.

За да отбележи събитието, компанията покани Н. Пр. посланика на САЩ, г-н Кенет Мертен, Н. Пр. посланика на Нидерландия, г-н Симон ван дер Бург, кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, председателят на Общински съвет- Костинброд, д-р Атанас Тенев и изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции, г-жа Мила Ненова, на обиколка на съоръженията, заедно с избрани ръководители на JDE PEET’S и други членове на българската дипломатическа и бизнес общност.

„Тези постижения представляват един забележителен скок за завода за кафе в Костинброд, като приоритет за нас остават иновациите, устойчивостта и съвършенството във всички аспекти на нашата дейност“, коментира Иван Иванов, управител на завода в град Костинброд. „Чрез най-съвременнитехнологии и устойчиви практики, ние не само повишаваме ефективността си, но и гарантираме, че можем да продължим да доставяме висококачествени продукти на пазара. Тази инвестиция е доказателство за отдадеността на JDE PEET’S към растежа и високия напредък в производството на кафе“.

2746 посещения общо 1 посещения за деня
JDE PEET’S инвестира 5 милиона евро в разширяване на капацитета за печене и опаковане в завода за кафе в Костинброд