УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
През 2020 година община Костинброд стартира изпълнението на проект  № BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания” по програма  „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 г. по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01/12.06.2020 г.

Проектът е с основна цел успешно въвеждане и предоставяне на услугата „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания” и се изпълнява в продължение на 45 месеца.

За да Ви представим постигнатите резултати от изпълнението на проект  № BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания”, Ви каним на заключителна пресконференция,  която ще се проведе на 23 април от 10.30 ч. в сградата на Възстановителния център, с административен адрес: с. Опицвет, общ. Костинбод, вилна зона Бистрица, кв. 5А

Искрено се надяваме, че ще уважите с личното си присъствие събитието.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

67 посещения общо 2 посещения за деня
Покана за заключителна пресконференция по проект № BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания”