Среща с арменската общност в община Костинброд На 27 май 2024г. по инициатива на г-жа Гена Събева, с домакинството на Овик Аутомян – собственик на арменски ресторант „Аракс“ в гр. Костинброд и под егидата на Посланика на Република Армения в Република България се проведе среща с представители на Бизнеса от страна на двете държави.

На срещата присъстваха и лица от дипломатическия корпус на Р. България и Р. Армения, сред които г-н Размик Саргсян – съветник в Посолство на Република Армения, журналисти, в лицето на редактора на вестник „Ереван“ в България и творци. На форума от община Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев- Председател на Общински съвет-Костинброд. Редакторът на онлайн вестник „Еревен“ г-жа Вартануш Топакбашян се запозна с редактора на вестник „Костинброд“ – г-н Тодор Тодоров.

Двамата обмениха мнения, обсъдиха журналистически дейности за двете издания. Н.Пр. г-н Армен Едигарян- Извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България изтъкна добрите приятелски отношения между двете страни, добрите практики между областите с търговия и бизнес в Република Армения с други държави от Европа и разказа за културата на страната си, както и възможност за побратимяване между общини.

Посланик Едигарян заяви, че ежедневно между София и Ереван излитат препълнени самолети с граждани на двете държави, което ясно говори за добрите взаимоотношения между България и Армения. Г-н Младенов спомена в своето изказване, че Танцов клуб „Хоро“ към НЧ „Иван Вазов-1947“ ще гостува в Армения на Международен фестивал „Щастлива планета“ в град Цахкадзор в периода 13-20 юли 2024г. Кметът на община Костинброд заяви, че представителите на арменската общност в Костинброд се ползват с добро име в общината, развиват своята дейност и са своеобразен мост за сътрудничество между община Костинброд и арменски общини.

Гостите на форума бяха поканени от Посланика да гостуват в Армения, да разгледат столицата Ереван, да се запознаят с развитието и историята на страна. Представителите от община Костинброд заявиха своето желание за съдействие от Посолството за предприемане на действие за побратимяване между община Костинброд с арменска община. Община Костинброд активно развива своята международна дейност, като се стреми към побратимяване с други общини и изграждане на нови приятелски връзки с различни държави.

Този процес на побратимяване има за цел да насърчи културния обмен, икономическото сътрудничество и споделянето на добри практики в управлението на общинските дела. През последните години Костинброд установи партньорства с две общини в Република Италия и Република Унгария.

Тези побратимени общини са източник на нови възможности за развитие, съвместни проекти и инициативи в различни сфери, включително образование, култура, спорт и туризъм.

3149 посещения общо 1 посещения за деня
Среща с арменската общност в община Костинброд