Община Костинброд се развива устремено в сферата на спорта и опазването на околната среда, като реализирането на проект „Изграждане на спортна площадка на открито в с. Градец, Община Костинброд“ от Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ ще допринесе в положителна посока за този напредък.

Проектът предвижда изграждането на зона за фитнес на открито на територията на село Градец, Община Костинброд.

Идеята за изграждането на спортната площадка на открито е младежите, живеещи в района, да прекарват повече време навън.

Предвижда се почистване на терена, полагане на ударопоглъщаща настилка, доставка и монтаж на четири броя съоръжения – крос тренажор, уред за лунно ходене, комбиниран уред и лежанка, както и доставка и монтаж на четири броя кошчета за смет и четири броя пейки, също и засаждане на 15 броя градински храсти вид “Туя“.

Дейностите по проекта, ще подпомогнат за създаването на среда за пълноценен отдих и качествени условия за фитнес на подрастващото поколение.

Проектът е съобразен с нуждите на жителите и спецификата на съществуващия релеф и подобрява екологичните характеристики на района.

Целта на проекта е повишаване на екологичното самосъзнание и формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда. Друга важна цел е повишаване на физическата активност, подобряване на здравния статус и социалните контакти на жителите.

Постигането на тези цели няма да окаже въздействие само върху създадената по проекта зона за отдих и спорт, а ще допринесе за опазването на природата в общината ни.

Проектът ще се осъществи със значително обществено участие – чрез полагане на доброволен труд от жителите на с. Градец, Община Костинброд.

Екипът на проекта ще организира кампания за привличане на доброволци от местното население, които да допринесат с личен труд в дейностите предвидени за реализацията на проекта -почистване, засаждане на градински храсти и други.

По данни на „ПУДООС“ – (Предприятие за управление на дейностите по опазването на околната среда), проектът е със срок за изпълнение – декември 2024 г.

Това е поредната добра придобивка за китното село в общината ни, в което се реализира и проектът за изграждане на водопровод.

Предстои да бъдат осъществени и нови два проекта – изграждане на пенсионерски клуб в здравния дом и на мултифункционално игрище, както и ще се възложи направата на проект за асфалтиране на улиците, по които ще бъде подменен водопроводът.

Община Костинброд приветства и подкрепя младежката ангажираност, спорта и опазването на околната среда, не спира да работи в полза на селата и жителите на територията ѝ.

16290 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД СПЕЧЕЛИ И ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО В С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“