Днес, Община Костинброд и Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, подписаха споразумения, съгласно Приложение 3 към чл 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г.

В официалната зала на МРРБ кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, зам.-кмета инж. Габриела Трайкова и главният счетоводител г-жа Анита Кръстанова подписаха споразумение за финансиране на двата обекта с министъра на МРРБ, г-жа Виолета Коритарова-Касабова.

Министерството ще финансира оставащите дейности до цялата реализация на проект номер ОР-24.001-2224 – „Ботаническа градина – парк“, намиращ се в град Костинброд на ул. „Йордан Йовков“. Финансирането е на стойност 2 383 200 лв.

Вторият важен проект е с номер ОР-24.001-2225 – „Преустройство и ремонт на общинска сграда в общински музей“, като министерството ще отдели необходимите средства за довършването на обекта. Финансирането е на стойност 505 500 лв.

След подписването на днешното споразумение двата обекта в централната част на града ще бъдат завършени до края на тази година.

18173 посещения общо 1 посещения за деня
В деня на настъпването на астрономическото лято, 21 юни, се подписаха две споразумения за изключително важните обекта на община Костинброд – изграждането на Ботаническа градина- парк и Музей