Уважаеми съграждани,

       През последните седмици в определени социални мрежи се наблюдава нарастваща тенденция по дестабилизиране на обществения ред в община Костинброд. Насажда се лъжлива и подвеждаща информация относно значими за Костинброд теми, с което се цели да се създаде смут и паника сред жителите на общината ни.

       Към настоящия момент с единствената достоверна информация гражданите могат да се запознаят на сайта на общинска администрация – Костинброд, четейки съобщенията и официалните документи приложени като доказателства към тях.

       Призовавам гражданите към разумно и спокойно отношение относно тиражирани в социалните мрежи твърдения, от лица криещи се зад анонимни профили.

       Аз, както и колегите ми заемащи ръководни длъжности в общинската администрация, като представители на местната власт в община Костинброд съзнаваме, че понякога трябва да търпим критика – основателна или не. Във връзка с обществената дейност, която осъществяваме може да има нападки или негативни коментари относно нас като личности или дейности и действия, които ежедневно осъществяваме. Ние сме граждани на демократична държава, в която всеки може да изказва мнение, да коментира, да пише без да има цензура върху изказа или твърденията му. Аз и моите колеги уважаваме чуждото мнение, търпим и критика – тогава, когато тя е градивна, не се обиждаме, когато някой изказва свои мисли и твърдения спрямо нашите личности.

       С настоящата декларация не искам да отвръщам на злобни нападки или необосновани твърдения, но категорично се противопоставям на поругаването на герба на община Костинброд.

       С настоящата декларация, аз се обръщам към всички вас – да не оставаме безучастни към опитите, с които се цели да се постави маска върху най-важният ни публичен символ.

       Обръщам се към вас – като социално – активен гражданин на общината ни, като лице – заемащо длъжност с предоставени й права и задължения, като човек, на който са гласували доверие, като кмет – грижещ се за правата и интересите на всички граждани на общината ни.

       Когато гербът на общината ни е на всеки официален документ, който подписвам, когато той е на знамето на общината ни, което виждам всеки ден през прозореца на кабинета си, когато той е поставен в обществените сгради и на публични места в града и общината ни – аз не искам и няма да остана безучастен свидетел на неговото опетняване.

       Подобно деяние считам за недопустимо, неморално и незаконно.

       В определена социална мрежа, лица криещи се зад фалшиви профили поставят лицето на анонимността върху гербът ни, който има позитивно излъчване и в черно-белия и в цветния си вариант и е създаден и допринася за законното самочувствие на гражданите на Костинброд.

       Гербът на Костинброд е изграден от утвърдени в хералдиката символи, които характеризират местоположението, поминъка, историята и името на града. Той е първият и най-важен символ на община Костинброд /утвърден с Наредба за символиката на община Костинброд, влязла в сила на 01.07.2004 г./

       Съгласно чл.7. от наредбата – „Гербът на община Костинброд е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. Той има щитовидна форма, като в горния му край е изписано “Костинброд”. В герба в стилизиран вид са изобразени елементи, символизиращи историята на Общината, както и характерните за територията й и развиващи се научноизследователска дейност, хранително-вкусова промишленост и селско стопанство.

       Съгласно чл.8 , ал. 1 от наредбата – „Гербът е централен елемент в знамето и печата на община Костинброд. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на община Костинброд. „

       С чл. 47 от административно наказателните разпоредби на наредбата се забранява ползването на тиражирани варианти на символите на община Костинброд за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.

       Изразявам искреното си огорчение и възмущение от поставянето на лицето на анонимността от т.н.  „тролове” върху символа на общината ни.

       Не разбирам как подобни престъпни деяния спрямо най-публичният знак на Костинброд са одобрявани, харесвани и споделяни от граждани на общината ни.

       Призовава всички жители на община Костинброд да защитят гербът ни.

       Ние не сме анонимни – историята на града и общината ни заслужават уважение и почит.

       Да не обезличаваме нашето минало, настояще и бъдеще.

       Да не се примиряваме с подобни деяния, които уронват престижа и самочувствието ни.

       Аз съм гражданин на Република България, аз съм жител на община Костинброд – с настоящата декларация заявявам, че ще търся отговорност от хората, които скривайки истинските си лица зад фалшиви профили уронват престижа и авторитета на общината ни.

       Отговорността ми към общината – като кмет, избран от гражданите й, но и националното ми и общинско самочувствие не ми позволяват да се примиря с подобна неправда, с подобно деяние.

       Уважаеми съграждани – призовавам ви да защитим герба на Костинброд – да го изчистим от маски и фалш.

       Нека не сме равнодушни, нека застанем заедно зад една кауза, зад една цел, зад една идея – да се противопоставим на действията, с които се опетняват и поругават символите на общината ни.

2591 посещения общо 2 посещения за деня
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТРАЙКО АНДРЕЕВ МЛАДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД