На 09.03.2016 г. в малък салон на НЧ „Иван Вазов“ гр. Костинброд се проведе регионална среща във връзка с разработените нови Общински стратегии за социални услуги. Регионалната среща се състоя при следния дневен ред:

1. Откриване на срещата.

2. Информация за изготвените общински стратегии. Мерки и дейности, действащи и планирани услуги на регионално равнище.

3. Представяне на фондация „Надежда и домове за децата” – клон България. Възможности за съвместна работа с общините за реализиране на мерките по стратегиите.

4. Сформираните общински екипи за координация и мониторинг – роля, задачи и взаимодействие с Областното Звено за мониторинг и оценка на Стратегията.

5.  Въпроси и отговори, дискусия и обобщаване на срещата.

На срещата присъстваха представители на ръководствата на общините – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, а така също и на Областна администрация – София област, Регионална дирекция социално подпомагане, Дирекции социално подпомагане и други държавни и граждански институции. Това е първата по рода си среща по инициатива на Областната управа, на която любезен домакин беше община Костинброд. На срещата бяха отчетени много високи резултати от всички общини, като за лидери бяха отбелязани община Костинброд и община Драгоман.

В състоялите се свободна обмяна на мнения и разисквания, освен успехите бяха поставени и текущите най- важни въпроси и проблеми. След приключване на срещата, г-н Емил Атанасов- заместник областен управител даде много висока оценка на това първо по рода си събитие. Той изтъкна неговата изключителна полезност и ползотворност за съвместната работа на общините помежду си от една страна, а от друга страна и за координацията между общинските ръководства и държавните органи. Срещата беше ръководена от кмета на община Костинброд Трайко Младенов и ресорния заместник кмет Любен Кънчев. След завършване на заседателната част, гостите посетиха Дневен център за работа с деца на улицата- гр. Костинброд. Там те бяха запознати с обстановката и прекрасните резултати на центъра. От Областната управа са планирани още три подобни срещи в Софийска област, но за община Костинброд остава честта и гордостта, че беше първият домакин.

2860 посещения общо 1 посещения за деня
Регионална среща във връзка с разработените нови Общински стратегии за социални услуги