На 01.042016 година по инициатива на община Костинброд съвместно с Център за обществено подкрепа гр.Костинброд се проведе кръгла маса под наслов – „АУТИЗМЪТ  – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРЕОДОЛИМОСТ“.

На събитието присъстваха кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.кмета на община Костинброд г-н Любен Кънчев, председателя на ОбС Костинброд – г-н Атанас Тенев, представители на лекарското и медицинско съсловие, директори на училища и детски градини, директори на ДСП и бюро по труда,директори и представители на институциите предлагащи социални услуги за граждани и деца – ЦОП и ДРЦДУ.

Сред гостите бяха и представители на  фондациите „Конкордия“ и „ФИЦЕ“, чиято дейност е основно насочена към социалната сфера и обучението на сътрудници по социални програми и проекти.Присъстваха и психолози, педагози родители на деца с аутизъм и други специални образователни подробности.

В изказването си към  участниците в кръгла  маса г-н Младенов изказа мнение, че досега е община Костинброд е участвала предимно с информационни кампании по проблемите на децата с аутизъм и специални образователни подробности., но  с настоящата кръгла маса е решила да „затвори кръга“, като покани на дискусия специалисти от социалната сфера, експерти по проблема и НПО – та , родители  и педагози.

Представилите на институциите и родителите решиха, като  предложения от кръглата маса да се създаде регистър на децата с аутизъм и други специални образователни подробности., както и да се създаде група за взаимопомощ между родители на такива деца=

 

 

 

 

 

 

3328 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд, съвместно с Център за обществено подкрепа – кръгла маса под наслов „АУТИЗМЪТ – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРЕОДОЛИМОСТ“